Video: Tạo và chỉnh sửa chiến dịch

 1. Login vào : https://adwords.google.com
 2. Vào menu chiến dịch 
 3. Tạo chiến dịch mới
  1. Mục tiêu
  2. Hình thức chiến dịch
  3. Cài đặt chiến dịch
  4. Cài đặt nhóm quảng cáo
  5. Cài đặt mẫu quảng cáo
 4. Chỉnh sửa và theo dõi chiến dịch đã tạo
  1. Màn hình quản lý
  2. Cài đặt chiến dịch
  3. Nhóm quảng cáo
  4. Từ khoá
  5. Mẫu quảng cáo và tiện ích mở rộng
  6. Theo dõi báo cáo

Quảng cáo tìm kiếm trên Google cho lĩnh vực bất động sản

Google cho phép chúng ta trả tiền để nội dung quảng cáo có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google

Nội dung khoá học:

 1. Nghiên cứu và phân tích từ khoá
  1. Khái niệm và cấu trúc
  2. Định dạng từ khoá
  3. Phân tích và lựa chọn 
 2. Viết mẫu quảng cáo
  1. Định dạng mẫu quảng cáo
  2. Cách viết nội dung
  3. Các ví dụ minh hoạ
 3. Tạo chiến dịch quảng cáo đầu tiên
  1. Khởi tạo tài khoản
  2. Tạo chiến dịch
  3. Tạo nhóm quảng cáo
  4. Tạo mẫu quảng cáo
  5. Thêm từ khoá
 4. Tiện ích mở rộng quảng cáo
  1. Mở rộng số điện thoại
  2. Mở rộng vị trí
  3. Mở rộng liên kết
  4. Các mở rộng khác
 5. Tối ưu quảng cáo tìm kiếm trên google
  1. Cấu trúc chiến dịch
  2. Tối ưu mẫu quảng cáo 
  3. Tối ưu trang đích
  4. Từ khoá và đấu giá
  5. Phân tích báo cáo

Tối ưu quảng cáo cho lĩnh vực BDS

(Nội dung bài giảng đang được cập nhật)

 1. Xác định KPI
 2. Đọc hiểu báo cáo của Facebook Ads
 3. Chỉ tiêu cần tối ưu
  1. Số lượng (Leads, Traffic…)
  2. Chi phí đơn vị : Cost per lead, Cost per click
  3. Chất lượng (tỷ lệ chuyển đổi lead, chuyển đổi khách hàng)
 4. Hạng mục tối ưu
  1. Đối tượng quảng cáo
  2. Nội dung quảng cáo
  3. Ngân sách và lịch chạy
 5. Giám sát và tối ưu liên tục
  1. Giám sát hàng ngày 
  2. Tối ưu hàng ngày/ hàng tuần

Sáng tạo nội dung quảng cáo BDS

Thấu hiểu khách hàng bất động sản

Mục tiêu và lời kêu gọi hành động rõ ràng

LEADS: Thu tập contact khách hàng tiềm năng

Nhận báo giá (Download bảng giá)

Nhận thông tin ưu đãi

Tư vấn dự án

Xem nhà mẫu/ tham quan dự án

2.COMMENT/INBOX: Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng

Để lại SĐT để được tư vấn

Inbox để được tư vấn …

3.View/Engagments

Xem chi tiết (Click)

Chia sẻ với bạn bè (Reactions, Share, Tag..)

Cấu trúc nội dung chặt chẽ

Lựa chọn hình thức thể hiện nội dung quảng cáo trên Facebook phù hợp

Thông điệp hiệu quả