Facebook Marketing – Facebook cá nhân

Facebook Marketing

 1. Facebook Profile: Thiết lập sự hiện diện của bạn trên Facebook
 2. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có giá trị
  1. Từ các nguồn dữ liệu đã có, tìm kiếm và kết nối với họ trên Facebook
  2. Dùng tính năng tìm kiếm của Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  3. Dùng Profile của Facebook để đánh giá mức độ tiềm năng, mức độ phù hợp của khách hàng
 3. Phát triển mối quan hệ
  1. Cung cấp nội dung hữu ích, liên quan
  2. Tương tác với bạn bè và khách hàng tiềm năng trên Facebook
  3. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng bằng Facebook Friend List
 4. Facebook Group
  1. Tăng cường giao tiếp và cộng tác ngang hàng
  2. Tham gia các group phù hợp
  3. Khởi tạo Group và mời bạn bè vào Group
 5. Facebook Fanpage
  1. Fanpage cá nhân
  2. Fanpage dự án không chính thức
  3. Fanpage dự án
 6. Quảng cáo trên Facebook
  1. Đối tượng quảng cáo: Chính xác, liên quan
  2. Nội dung: Nhiều hình thức thể hiện nội dung phong phú
  3. Mục tiêu quảng cáo: Nhiều hình thức quảng cáo phù hợp nhiều loại mục tiêu khác nhau
  4. Đo lường: Số liệu phong phú, dựa trên Profiles chứ không phải là Cookies