Tối ưu quảng cáo cho lĩnh vực BDS

(Nội dung bài giảng đang được cập nhật)

 1. Xác định KPI
 2. Đọc hiểu báo cáo của Facebook Ads
 3. Chỉ tiêu cần tối ưu
  1. Số lượng (Leads, Traffic…)
  2. Chi phí đơn vị : Cost per lead, Cost per click
  3. Chất lượng (tỷ lệ chuyển đổi lead, chuyển đổi khách hàng)
 4. Hạng mục tối ưu
  1. Đối tượng quảng cáo
  2. Nội dung quảng cáo
  3. Ngân sách và lịch chạy
 5. Giám sát và tối ưu liên tục
  1. Giám sát hàng ngày 
  2. Tối ưu hàng ngày/ hàng tuần

Sáng tạo nội dung quảng cáo BDS

Thấu hiểu khách hàng bất động sản

Mục tiêu và lời kêu gọi hành động rõ ràng

LEADS: Thu tập contact khách hàng tiềm năng

Nhận báo giá (Download bảng giá)

Nhận thông tin ưu đãi

Tư vấn dự án

Xem nhà mẫu/ tham quan dự án

2.COMMENT/INBOX: Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng

Để lại SĐT để được tư vấn

Inbox để được tư vấn …

3.View/Engagments

Xem chi tiết (Click)

Chia sẻ với bạn bè (Reactions, Share, Tag..)

Cấu trúc nội dung chặt chẽ

Lựa chọn hình thức thể hiện nội dung quảng cáo trên Facebook phù hợp

Thông điệp hiệu quả

Facebook Marketing – Facebook cá nhân

Facebook Marketing

 1. Facebook Profile: Thiết lập sự hiện diện của bạn trên Facebook
 2. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có giá trị
  1. Từ các nguồn dữ liệu đã có, tìm kiếm và kết nối với họ trên Facebook
  2. Dùng tính năng tìm kiếm của Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  3. Dùng Profile của Facebook để đánh giá mức độ tiềm năng, mức độ phù hợp của khách hàng
 3. Phát triển mối quan hệ
  1. Cung cấp nội dung hữu ích, liên quan
  2. Tương tác với bạn bè và khách hàng tiềm năng trên Facebook
  3. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng bằng Facebook Friend List
 4. Facebook Group
  1. Tăng cường giao tiếp và cộng tác ngang hàng
  2. Tham gia các group phù hợp
  3. Khởi tạo Group và mời bạn bè vào Group
 5. Facebook Fanpage
  1. Fanpage cá nhân
  2. Fanpage dự án không chính thức
  3. Fanpage dự án
 6. Quảng cáo trên Facebook
  1. Đối tượng quảng cáo: Chính xác, liên quan
  2. Nội dung: Nhiều hình thức thể hiện nội dung phong phú
  3. Mục tiêu quảng cáo: Nhiều hình thức quảng cáo phù hợp nhiều loại mục tiêu khác nhau
  4. Đo lường: Số liệu phong phú, dựa trên Profiles chứ không phải là Cookies