Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

 

Video: Hướng dẫn tạo Form đăng ký trên Fan Page:

Hướng dẫn tạo chiến dịch quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Ads Manager:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *