Sáng tạo nội dung quảng cáo BDS

Thấu hiểu khách hàng bất động sản

Mục tiêu và lời kêu gọi hành động rõ ràng

LEADS: Thu tập contact khách hàng tiềm năng

Nhận báo giá (Download bảng giá)

Nhận thông tin ưu đãi

Tư vấn dự án

Xem nhà mẫu/ tham quan dự án

2.COMMENT/INBOX: Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng

Để lại SĐT để được tư vấn

Inbox để được tư vấn …

3.View/Engagments

Xem chi tiết (Click)

Chia sẻ với bạn bè (Reactions, Share, Tag..)

Cấu trúc nội dung chặt chẽ

Lựa chọn hình thức thể hiện nội dung quảng cáo trên Facebook phù hợp

Thông điệp hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *